Jaki jest Twój kolor?

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

UWAGA! Prosimy nie odsyłać zwrotów na adres firmy, podany na stronie. Adres do zwrotu zostanie podany po mailowym zgłoszneniu chęci zwrotu.

Formularz ten należy wypełnić, podpisać, zeskanować i przesłać na adres: madameallure.pl@gmail.com tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

 

...........................................

miejscowość, data

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

 

Ja, (imię i nazwisko) ............................................... informuję, że odstępuję od umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.MadameAllure.pl i chcę dokonać zwrotu towaru.

 

Informacje o towarze:

Numer zamówienia: …..................................................................................................

Data złożenia zamówienia: …........................................................................................

Imię i nazwisko: …......................................................................................................

Adres: …...................................................................................................................

Telefon: ….................................................................................................................

E-mail: …...................................................................................................................

 

Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie: ..................................................)

na konto nr …......................................................................................................................................

 

Zwracam (nazwa produktu) ….....................................................................................................................

w stanie niezmienionym.

 

.....................................................

podpis Konsumenta

UWAGI DODATKOWE

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu dni.

Zwrotowi nie podlegają towary wykonane na indywidualne zamówienie Konsumenta, które zostały zmodyfikowane i spersonalizowane.

W sytuacji zwrotu towaru, koszt odesłania towaru do Sprzedającego ponosi Konsument.

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce prywatności. Zamknij